امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
 
سیر مطالعاتی: فلسفه شناخت وفلسفه اسلامی 
 
 
 
 
 
 

توضیحات:  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع فلسفه شناخت وفلسفه اسلامی

 

فلسفه شناخت وفلسفه اسلامی

- پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیک، ج 17 محمد تقى مصباح یزدى
- تئورى شناخت در فلسفه ما شهید سید محمد باقر صدر
- جهان بینى در فلسفه ما شهید سید محمد باقر صدر
- علل گرایش به مادیگرى شهید مطهرى
- مقالات فلسفى شهید مطهرى
- آموزش فلسفه محمد تقى مصباح یزدى
-پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیک، محمد تقى مصباح یزدى
-کتاب یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، آیت الله مکارم (با همان صفحاتی که در اولویت اند) 
- نقد و طرح اندیشه ها در مسایل اعتقادی، آیت الله سید رضی شیرازی
- آنگاه هدایت شدم، محمد تیجانی 
-شیعه در اسلام، علامه طباطبایی(ره) -
-توصیه ها، پرسش ها و پاسخ ها، استاد جوادی آملی -
-پرسشها و پاسخهای مذهبی جوانان، آیت الله مکارم شیرازی
-سری جهان بینی توحیدی شهید مطهری
-سری عقاید جعفر سبحانی 
- بررسی مسائل کلی امامت ابراهیم امینی
-رهبران راستین شهید هاشمی نژاد 5
-آفریدگار و آفریده ناصر مکارم شیرازی
-سری عقاید و شناخت محمدی ری شهری
-نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری 
- پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک محمد تقی مصباح
-راهنما شناسی محمد تقی مصباح 
-آموزش فلسفه ج 1 و 2محمد تقی مصباح 
- اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبائی - شهید مطهری 
-علل گرایش به مادیگری شهید مطهری 
- امامت و رهبری شهید مطهری
- سرشت انسان، علی شیروانی -
-مقالات، استاد محمد شجاعی، ج 1 
- دروس معرفت نفس، حسن زاده آملی، ج 1 -
- علم الیقین، فیض کاشانی، ج 1 
- مسئله شناخت، استاد شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران 
- معرفت شناسی در قرآن، حضرت آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، قم
- معرفت شناسی، حسن معلمی، کانون اندیشه جوان، تهران 
- آموزش فلسفه، استاد مصباح یزدی، جلد اول، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران 
- معرفت دینی از منظر معرفت شناسی، علی ربانی گلپایگانی، کانون اندیشه جوان 
- مقالات، ، ج 1و2 و 3.شجاعى، محمد، 
- «جبر و اختیار»، استاد جعفر سبحانى 
- «جبر و اختیار» زین‏الدین قربانى 
- «جبر و اختیار» محمد تقى جعفرى
- «انسان و سرنوشت» شهید مطهرى
- اصول فلسفی و روش رئالیسم، علامه طباطبایی، ج 3 
- عدل الهی، استاد مطهری 
- آموزش کلام اسلامی ، محمد سعیدی مهر- 
-سرى جهان بینى توحیدى شهید مطهرى ج 
- آموزش عقاید 3 - 1 آیت‏اللّه‏ مصباح یزدى سازمان تبلیغات اسلامى سلسله درس‏هاى معارف قرآن (جهان‏شناسى، انسان‏شناسى، راه‏شناسى و راهنماشناسى) 
- شیعه در اسلام علامه طباطبایى دفتر انتشارات اسلامی - 
-آموزش عقاید، محمد تقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 
-راه و راهنماشناسی، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
- امامت در پرتو کتاب و سنت، مهدی سماوی، به نشر، مشهد 
- پیرامون وحی و رهبری، آیت الله جوادی آملی، الزهرا، قم -
-نبوت و امامت، علی الله وردیخانی، شرکت مشهد -
-وحی و نبوت، شهید مرتضی مطهری،
- وحی یا شعور مرموز، علامه طباطبایی 
- قرآن و آخرین پیامبر، آیت الله مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه 
- معاد از دیدگاه قرآن، حدیث، فلسفه، حسین ربانی نقایی، قیام قم 
- معادشناسی، علامه تهرانی 
- معاد در نگاه وحی و فلسفه، محمد باقر شریعتی سبزواری 
- راه خداشناسی، استاد جعفر سبحانی 
- راه شناخت خدا، محمدی ری شهری
- آفریدگار جهان، آیت‏الله مکارم شیرازى 
- خدا را چگونه بشناسیم، آیت‏الله مکارم شیرازى 
- اصول عقاید، استاد محسن قرائتی - پیام قرآن، ج 2، آیت الله مکارم شیرازی 
- منشور جاوید، ج 2، استاد جعفر سبحانی 
- خدا در قرآن، شهید بهشتی 
- دوره پنج جلدی مقدمه ای بر جهان بینی توحیدی، استاد شهید مرتضی مطهری(ره) 
- توحید، شهید دستغیب شیرازی 
- نشان از بى‏نشان‏ها، مرحوم حسنعلى اصفهانى، ص 166 153 
- تبیین براهین اثبات خدا، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء قم.
- ویژگی ها و دیدگاه های دو مکتب در اسلام، علامه سید مرتضی عسکری، ترجمه ع.م.سردار نیا (ترجمه کتاب ارزشمند معالم المدرستین از علامه عسکری) 
- نقش ائمه(ع) در احیای دین، علامه سید مرتضی عسکری 
- شیعه در اسلام، علامه طباطبایی 
- شیعه چه می گوید، سراج انصاری 
- راه یافته (ترجمه کتاب ثم اهتدیت از محمد تیجانی سماوی)، ترجمه عباس جلالی یا سید محمد جواد مهری 
- شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، دارالکتب الاسلامیه 
- شیعه پاسخ می دهد، رضا حسینی نسب 
- سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب, دکتر عبدالله نصری
- شناخت انسان از نظر اسلام, واعظی
- انسان شناسی, محمود رجبی
- انسان شناسی (انسان کامل), یحیی کبیر
- مجموعه پیام قرآن، آیت الله مکارم شیرازی
- معرفت و شناخت در قرآن مجید، ج 1
- خداجویی و خداشناسی در قرآن مجید، ج 2